Čtvrtá metodická příručka prošla úspěšnou pilotáží

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg

Tisková zpráva                                                                                                      Praha, 20. 10. 2014

Čtvrtá metodická příručka prošla úspěšnou pilotáží 

Ve dnech 1.10.2014 a 9.10.2014 se uskutečnila již čtvrtá pilotáž kurzu s názvem “Tvorba metodik pro využití soudobých ICT trendů v dalším vzdělávání” (registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.12/03.0027). Setkání účastníků kurzu proběhlo v prostorách hotelu La Fonte v Karlových Varech, kdy samotná pilotáž byla vedena zkušenou lektorkou a autorkou čtvrté metodiky PhDr. Lucií Rohlíkovou, PhD.

Tentokrát byla celá pilotáž zaměřena „Standardy využívání tabletů a netbooků v dalším vzdělávání„. Účastníci měli tato zařízení k dispozici a spoustu věcí si tak mohli přímo prakticky vyzkoušet.

Lektorka PhDr. Lucie Rohlíková započala setkání představením obsahu semináře a jeho struktury společně se stručným nástinem teoretických koncepcí, v kurzu obsažených. Poté se účastníci fyzicky seznámili s informační technologií používané v systému dalšího vzdělávání (tablet) a vyzkoušeli si základní funkčnost toho zařízení.  Po úspěšném osvojení si základních aktivit práce s tabletem lektorka probírala základní parametry, výhody a nevýhody netbooku a tabletu, stejně jako to, v jaké situaci je vhodné využít které zařízení či na co se zaměřit při výběru notebooku.

tablety_netbooky

Odpolední část prvního dne pilotáže byla věnována širšímu celku, zabývajícím se využíváním probíraných mobilních zařízení v praktickém vzdělávání a obsahovala také celou řadu ukázek vybraných aplikací. Lektorka tuto fázi odstartovala systematickým výkladem na téma způsoby aplikace mobilních zařízení v dalším vzdělávání, což bylo souběžně vyzkoušeno na praktických příkladech, při nichž se účastníci prostřednictvím brainstormingu snažili o správné využití zařízení. Poté byla diskutována role mobilních zařízení, zejména tabletu v distančním vzdělávání. To bylo demonstrováno na příkladech dobré praxe a konkrétních ukázkách kurzů vytvořených v rámci LMS Moodle, zařazeno bylo také užívání iTunes U. V závěru dne došlo také na hodnotnou diskuzi a připomínkování, vtahující se k jednotlivým tématům a jejich praktickým implikacím.

PicMonkey Collage

V průběhu druhého dne, vedeného rovněž lektorkou PhDr. Lucií Rohlíkovou, PhD byly dále rozvedeny praktické ukázky vybraných aplikací v kurzech dalšího vzdělávání, tak aby se plynule navázalo na teoretické a praktické znalosti z přechozí části. Po zopakování a rozšíření zmíněných dovedností se diskutovalo také o bariérách, které brání jejich využití ve vzdělávání. Účastnící si vyzkoušeli zodpovědět otázky, nutné pro úspěšné vytvoření kurzu s ohledem na jeho cíle a aktivně se účastnili na tvorbě.

Před závěrem tohoto sezení bylo debatováno také na téma tvorby elektronických materiálů pro podporu výuky, jimiž jsou převážně prezentace. Obsahem bylo seznámení se s nástroji pro tvorbu prezentace nebo formálními a obsahovými náležitostmi dobré prezentace. Závěrem byly diskutovány etické standardy využití počítačů a obecné standardy pro vytváření elektronických vzdělávacích objektů, kdy debata se prolínala s již probranými tématy a znalostmi účastníků.