Spolupracujeme s lektory

Pro připomínkování jednotlivých metodik jsme spolupracovali s lektory z Karlovarského kraje (s lektory s trvalým pobytem v Karlovarském kraji či místem působení v Karlovarském kraji,
kteří poskytují lektorské služby na různá odborně zaměřená témata). Spolupracovali jsme s klasickými lektory i pedagogy, kteří dělí svůj úvazek mezi pedagogickou činnost a další vzdělávání např. ve formě vedení seminářů či rekvalifikačních kurzů v rámci celoživotního vzdělávání.

Do pilotáží metodik se zapojili lektoři působící v různých oblastech, kteří aktivně využívají nejnovější ICT zařízení nebo e-learning a chtěli se při připomínkování metodik podělit o své zkušenosti s jejich využitím. Rovněž se zapojili i lektoři, kteří zatím technologie nevyužívají, nicméně se chtějí s nimi seznámit a vyzkoušet si je (a případně pak do výuky implementovat)

Lektoři si při připomínkování mohli vyzkoušet práci s nejnovějšími ICT zařízeními a zároveň se v průběhu připomínkování proškolili v probírané problematice. Lektoři tak získali nové dovednosti v oblasti informační gramotnosti, zvýšili si kvalifikaci a posílili svou konkurenceschopnost.

Děkujeme všem zúčastněným lektorům za skvělou spolupráci a cenné připomínky!