O projektu

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg

Společnost FM Consulting s.r.o. na základě finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky realizovala v Karlovarském kraji projekt „Tvorba metodik pro využití soudobých ICT trendů v dalším vzdělávání“. Projekt běžel od listopadu 2012 do října 2014.

Nástup informačních a komunikačních technologií (ICT) proměnil řadu oblastí lidské činnosti, další vzdělávání se s nimi postupně seznamuje. Implementovaný projekt jsme proto koncipovali tak, abychom urychlili nástup technologických inovací do vzdělávání.

Cílem projektu bylo vytvořit sadu čtyř metodických příruček, které poskytnou lektorům dalšího vzdělávání informace a návody, jak správně používat nejnovější ICT zařízení (jako je interaktivní tabule, interaktivní výukový program, netbooky, tablety) v dalším vzdělávání a v této oblasti proškolit cílovou skupinu lektorů z Karlovarského kraje.

cropped-2013_07_29_logo_ICT_metodiky.jpgVytvořené metodiky pomohou lektorům účelně využívat nejnovější ICT zařízení v dalším vzdělávání, čímž přispějeme k nástupu technologických inovací do dalšího vzdělávání. Metodiky budou sloužit hlavně lektorům, proto jsme chtěli, aby odpovídaly jejich představám a potřebám.

Každá příručka byla lektorům představena na dvoufázové pilotáži. V první fázi lektorům jsme lektorům představili vytvořenou metodiku a požádali je o připomínky a postřehy, v druhé fázi jsme jim představili upravenou metodiku a společně doladili její finální podobu. Lektoři připomínkovali metodiky z hlediska srozumitelnosti, názornosti, grafického zpracování a vnášeli vlastní návrhy nových témat, která by podle nich příručky měly pokrývat. Tato zpětná vazba umožnila celou sadu metodických příruček upravit tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám lektorů. Osobní kontakt s lektory považujeme za jediný způsob, jak zajistit, že metodiky budou v praxi využitelné a pomohou stimulovat využití nejnovějších ICT zařízení ve výuce.

Každé pilotáže se účastnil autor příslušné metodiky, tj. odborník na dané téma, který zúčastněné lektory proškolil z dané oblasti. Metodiky jsme vytvořili s pečlivě vybraným, odborně zdatným dodavatelem (1. VOX a.s.).

Aktuální informace:

V současné chvíli již proběhly všechny pilotáže, projekt skončil a máme k dispozici finální verze všech příruček. Zprávy z jednotlivých pilotáží najdete na následujících odkazech:

Představení jednotlivých metodik najdete v sekci Metodiky.

úvodní stránka_1-page-001 (1)

úvodní strana-page-001

 

 

 

 

Úvodní stránka_3-page-001první stránka-page-001O společnosti: 

FM Consulting s.r.o. je společností s mezinárodní působností, která se zabývá vzděláváním, poradenstvím, event managementem a vydáváním tiskovin a periodik. Mezi její klienty patří jak soukromá, tak veřejná i nezisková sféra.

Více informací o společnosti FM Consulting s.r.o. naleznete na webu www.fmconsulting.cz.