Archiv pro štítek: ICT

První metodika je hotová!

S radostí oznamujeme, že jsme ve spolupráci s 1. VOX a.s. dokončili práce na první metodické příručce Teorie a praxe ICT v lektorování.

Na stránkách projektu jsme prozatím publikovali článek pro odbornou veřejnost o obsahu příručky a jejím pilotním ověření lektory z Karlovarského kraje. Pokud Vás zajímá, co by měl lektor vědět při používání moderních ICT zařízení, navštivte příslušnou sekci webu.

Lektoři z Karlovarského kraje se seznámili s „Teorií a praxí ICT v lektorování“

Tisková zpráva                                                                                                     Praha 13. 6. 2013

Lektoři z Karlovarského kraje se seznámili s „Teorií a praxí ICT v lektorování“

V rámci projektu „Tvorba metodik pro využití soudobých ICT trendů v dalším vzdělávání“ spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky proběhlo pilotní ověření první ze čtyř postupně vytvářených metodických příruček, které pomohou lektorům dalšího vzdělávání správně zacházet s nejnovějšími ICT zařízeními. Vybraní lektoři z Karlovarského kraje, které jsme zařadili do cílové skupiny projektu, budou v této oblasti rovněž proškoleni.

První metIMG_0031odická příručka „Teorie a praxe ICT v lektorování“, kterou zpracoval přední český odborník na uplatnění ICT (informačních a komunikačních technologií) ve vzdělávání doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., poskytne lektorům nezbytný teoretický základ pro efektivní zacházení s ICT zařízeními (jako je např. interaktivní tabule či tablety) ve výuce.

29. 5. se v Karlových Varech konal seminář, během kterého doc. Eger vycházel z první metodické příručky a seznámil cílovou skupinu lektorů z Karlovarského kraje s tématy jako je vývoj ICT a nástup e-learningu, základní formy e-learningu, teorie učení a diskuse k jejich aplikaci v e-learningu, efektivita využívání ICT ve vzdělávání nebo ICT a aktuální témata ve vzdělávání dospělých a současné trendy. Seminář doc. Eger doplnil o praktické ukázky, příklady a diskusi k tématu.

Lektoři nám dále poskytli cennou zpětnou vazbu k vytvořené metodické příručce – připomínkovali ji z hlediska srozumitelnosti, názornosti, grafického zpracování či vnášeli návrhy nových témat, která podle nich spadají do nezbytného teoretického základu pro správnou práci s ICT zařízeními. Tato zpětná vazba nám umožní celou sadu metodických příruček upravit tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám lektorů. Celá sada příruček bude totiž zpřístupněna všem lektorům, nejen cílové skupině z Karlovarského kraje.

Na seminář 29. 5. navázal seminář 12. 6., kde jsme lektorům prezentovali upravenou verzi metodické příručky. Doc. Eger lektory provedl zbývajícím teoretickými tématy (didaktické prostředky, lektor a ICT) a na přání lektorů jsme také zařadili praktický nácvik práce s programy, které jim usnadní a obohatí lektorskou činnost (prezentační software Prezi a software pro tvorbu e-learningu WBTExpress). Seminář byl opět doplněn o diskusi k tématu a výměnu praktických zkušeností.

Další příručky a z nich vycházející semináře a praktická proškolení (práce s interaktivní tabulí, interaktivním výukovým programem či tablety) se budou konat v průběhu roku 2013 a 2014. Nejbližší semináře proběhnou v říjnu a budou zaměřeny na proškolení ve správném zacházení s interaktivní tabulí.

 

Za realizační tým: Ing. Jan Vaňkát, FM Consulting s.r.o. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní email: jan.vankat@fmconsulting.cz a telefon: +420 774 455 215.
Navštivte také web projektu: http://vzdelavani.fmconsulting.cz/

První metodika už je téměř hotová a připravená k pilotnímu ověření!

Autor první metodiky doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc. již dokončil obsahovou část první metodiky „Teorie a praxe ICT v lektorování.“ Můžete se těšit např. na následující témata: vývoj a uplatnění ICT v dalším vzdělávání v minulosti a současnosti, kompetence lektorů a multimediální výuka, výhody a nevýhody ICT ve vzdělávání či efektivita ICT a další vzdělávání.

O relevantnosti celého projektu a užitečnosti proškolení v ICT oblasti svědčí jeden ze závěrů pana Egera, který můžete najít v první metodice: Využívání ICT se stalo již běžnou součástí vzdělávání a celoživotního učení a nebude tomu již nikdy jinak!

S dodavatelem nyní pracujeme na grafické podobě metodiky, aby byla přehledná, názorná a srozumitelná. Pak již bude připravena k pilotnímu ověření.

 

Pro pilotní ověření první metodiky/proškolení v tématu Teorie a praxe ICT v lektorování jsme již vybrali reprezentativní konferenční prostor v Karlových Varech. Pilotáž se uskuteční v konferenčních prostorách Hotelu Lafonte (Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary-Rybáře).

 

Pro spolupráci na projektu stále hledáme lektory/pedagogy, kteří by se chtěli zúčastnit pilotního ověření/připomínkování první metodiky v rámci kterého je pan Eger seznámí s Teorií a praxí ICT v lektorování. O projektu informujeme i na Školském portálu Karlovarského kraje.

 

Dodavatelem metodických dokumentů bude 1. VOX a.s.

                                                                                                                                           

S radostí oznamujeme, že jsme podepsali smlouvu s dodavatelem metodických dokumentů – z výběrového řízení vítězně vzešla společnost 1. VOX a.s.

1. VOX a.s., vzdělávací a poradenská společnost, působí na trhu vzdělávání již od roku 1993. VOX realizuje veřejné vzdělávací akce z nejrůznějších oborů, vzdělávací kurzy pro neziskovou sféru a manažerské vzdělávání.

VOX Nakladatelství vydává odbornou literaturu a specializované materiály pro své studijní programy v několika jazycích. 1. VOX a.s. disponuje interním lektorským týmem, především však spolupracuje s externími lektory, kteří jsou uznávanými odborníky z akademické obce, finančních institucí, ministerstev a státní správy a praxe, advokacie, podnikové praxe a spolupracuje s nezávislými poradci a konzultanty s rozsáhlou publikační, pedagogickou a vědeckou praxí a bohatými zkušenostmi.

S vybranými lektory, odborníky ve svých oblastech, také úzce spolupracuje na vytváření odborných publikací, které vždy reflektují aktuální problematiku, poptávku trhu a stávají se žádanou pomůckou nejenom v průběhu kurzů, ale především v praxi pro každodenní využití.

1. VOX a.s. jako dodavatel metodických dokumentů garantuje kvalitu a profesionalitu personálního zajištění této zakázky. Jedním z autorů metodických příruček bude doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., který patří mezi první české experty, jež se ve své práci zaměřili na uplatňování ICT ve vzdělávání.

Věříme, že 1. VOX a.s. připraví hodnotné metodické dokumenty, které v průběhu pilotáže poslouží k proškolení karlovarských lektorů a stanou se i vhodnou pomůckou pro celou komunitu lektorů v ČR.

Budeme se těšit na inspirativní spolupráci!