Archiv pro štítek: projekt

Tisková zpráva k zahájení projektu

Tisková zpráva                                                                                                   Praha 10. 11. 2012

Zahájení projektu „Tvorba metodik pro využití soudobých ICT trendů v dalším vzdělávání“

 

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla dne 1. listopadu 2012 zahájena realizace projektu „Tvorba metodik pro využití soudobých ICT trendů v dalším vzdělávání“

Projekt reaguje na globální trend, jehož podstata spočívá v rostoucích požadavcích na odbornou kvalifikovanost lidí v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). V dnešním globalizovaném světě je odbornost zaměstnanců v oblasti ICT nezbytná. Projekt má za cíl zkvalitnit úroveň lektorů v oblasti ICT, a tím tak přispět k jejich lepší uplatnitelnosti na trhu práce. Praktickým výstupem, který by měl tento záměr pomoci naplnit, bude metodický dokument, jehož implementace do praxe povede k efektivnějšímu systému výuky v oblasti ICT.

Vedoucím projektu je společnost FM Consulting s.r.o., která se s mezinárodní působností zabývá poradenstvím, vzděláváním a managementem či vydáváním tiskovin a periodik. Společnost FM Consulting má bohaté zkušenosti s řízením projektů v oblasti sociální tematiky. Jako příklad lze uvést např. participaci na projektu PLAS, který je podporován komunitárním programem Leonardo a který má za cíl zvýšit povědomí veřejnosti Evropské unie o aspektech aktivního stárnutí a rozvoji potenciálu lidí starších než 54 let.

V rámci projektu budou v následujících měsících probíhat v Karlových Varech pilotní semináře, které se zaměří na otázku užití informačních technologií v lektorování (např. tablety, netbooky či interaktivní tabule). Semináře jsou určené pro lektory působící v oblasti dalšího vzdělávání. V rámci těchto seminářů si lektoři v praxi ověří možnosti a způsoby využívání ICT technologií.

Konání seminářů bude průběžné a to v průběhu let 2013 a 2014. Více informací o plánovaných seminářích naleznete na připravovaných stránkách či na kontaktní adrese jan.vankat@fmconsulting.cz

Těšíme se na spolupráci.

 

Kontaktní osoba

Ing. Jan Vaňkát

FM Consulting s.r.o.