Lektoři z Karlovarského kraje se seznámili s třetí metodickou příručkou

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpgTisková zpráva                                                                                                      Praha 7. 4. 2014

Lektoři z Karlovarského kraje se seznámili s třetí metodickou příručkou 

Ve dnech 7. 3. 2104 a 28. 3. 2014 proběhla v prostorách Fakulty ekonomické ZČU v Chebu pilotáž třetí metodiky v rámci projektu „Tvorba metodik pro využití soudobých ICT trendů v dalším vzdělávání“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.12/03.0027). Jednalo se již o třetí pilotáž organizovanou v rámci uvedeného projektu. Setkání lektorovala autorka třetí metodiky PaedDr. Dana Egerová, CSc.

Program prvního dne zahájila úvodním slovem ředitelka společnosti 1. VOX a.s. paní Ing. Zdeňka Vostrovská, CSc, která je dodavatelem metodik v rámci projektu. Manažerka projektu Martina Černíková ze společnosti FM Consulting dále představila projekt, jeho cíle, výstupy a způsob financování.

Autorka metodiky PaedDr. Dana Egerová, PhD. zahájila představení metodiky účastníkům pilotáže definicí e-learningu, jeho forem a podob. Dále se účastníci zabývali typologii e-learningu a posléze pak tématu Learning Management System (LMS), který je podporován nejen počítačem a sítí, ale i speciálním softwarem (umožňuje tvorbu, administraci a užívání kurzů v elektronickém prostředí). Tento systém je nejznámější, i někteří účastníci se s ním již setkali (resp. jeho open source software MOODLE, který je využíván zejména v oblasti školství). Dalšími příklady jsou Inifor, E-Deoceo nebo I-Tutor. Účastníci se na jednotlivé ukázky softwarů sami podívali a lektorka jim představila další užitečné stránky, kde se můžou dovědět více. Posléze jsme se ještě věnovali pojmu blended learning.

Dalším větším tematickým celkem byla problematika tvorby e-learningového programu/kurzu, kde jsme se zabývali postupem, vývojem a realizací e-learningového kurzu. E-learningový kurz je možné tvořit různou formou a využívat různé strategie. V této fázi se do pilotáže zapojil i doc. Eger, autor naší první metodiky, který se k nám připojil a s účastníky se podělil o své cenné zkušenosti. Účastníci se podívali na konkrétní tvorbu jednoho z kurzů, které tvořili p. Egerová a p. Eger a mohli vidět, jaké postupy museli zvolit a na co se museli zaměřit (např. proč je kurz realizován, je e-learning vhodným řešením, jaké jsou vzdělávací problémy cílové skupiny apod.).

Odpoledne bylo věnováno zejména struktuře e-learningového kurzu a praktickým tipům pro vypracování lekce. Připravená metodika je v této části poměrně obsáhlá a detailně rozepsaná, paní Egerová se účastníkům snažila představit toho co nejvíce a zároveň jim poskytnout zejména praktické tipy pro tvorbu programů/kurzů. Zdůrazňovala zejména časté chyby, které se v e-learningu objevují a zhoršují kvalitu výuky. Ke konci semináře zbylo ještě trochu času na praktické tipy pro design kurzu.

Druhý den pilotáže jsme se na přání účastníků jsme se zaměřili na praktické tipy u tvorby e-learningu a rovněž jsme se vrátili k designu kurzů a jeho možnostem. Účastníci absolvovali několik praktických cvičení, které paní doktorka Egerová připravila (např. oprava formulace cílů e-learningu).

Rovněž jsme se podívali ještě na několik e-learningů a zdůraznili chyby, které zde byli viditelné (např. nesprávně položené otázky). Druhý den pilotáže byl ukončen debatou týkající se role e-learningu v dalším vzdělávání a souvisejících problémů.