Archiv pro štítek: VOX

První metodika už je téměř hotová a připravená k pilotnímu ověření!

Autor první metodiky doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc. již dokončil obsahovou část první metodiky „Teorie a praxe ICT v lektorování.“ Můžete se těšit např. na následující témata: vývoj a uplatnění ICT v dalším vzdělávání v minulosti a současnosti, kompetence lektorů a multimediální výuka, výhody a nevýhody ICT ve vzdělávání či efektivita ICT a další vzdělávání.

O relevantnosti celého projektu a užitečnosti proškolení v ICT oblasti svědčí jeden ze závěrů pana Egera, který můžete najít v první metodice: Využívání ICT se stalo již běžnou součástí vzdělávání a celoživotního učení a nebude tomu již nikdy jinak!

S dodavatelem nyní pracujeme na grafické podobě metodiky, aby byla přehledná, názorná a srozumitelná. Pak již bude připravena k pilotnímu ověření.

 

Pro pilotní ověření první metodiky/proškolení v tématu Teorie a praxe ICT v lektorování jsme již vybrali reprezentativní konferenční prostor v Karlových Varech. Pilotáž se uskuteční v konferenčních prostorách Hotelu Lafonte (Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary-Rybáře).

 

Pro spolupráci na projektu stále hledáme lektory/pedagogy, kteří by se chtěli zúčastnit pilotního ověření/připomínkování první metodiky v rámci kterého je pan Eger seznámí s Teorií a praxí ICT v lektorování. O projektu informujeme i na Školském portálu Karlovarského kraje.

 

Dodavatelem metodických dokumentů bude 1. VOX a.s.

                                                                                                                                           

S radostí oznamujeme, že jsme podepsali smlouvu s dodavatelem metodických dokumentů – z výběrového řízení vítězně vzešla společnost 1. VOX a.s.

1. VOX a.s., vzdělávací a poradenská společnost, působí na trhu vzdělávání již od roku 1993. VOX realizuje veřejné vzdělávací akce z nejrůznějších oborů, vzdělávací kurzy pro neziskovou sféru a manažerské vzdělávání.

VOX Nakladatelství vydává odbornou literaturu a specializované materiály pro své studijní programy v několika jazycích. 1. VOX a.s. disponuje interním lektorským týmem, především však spolupracuje s externími lektory, kteří jsou uznávanými odborníky z akademické obce, finančních institucí, ministerstev a státní správy a praxe, advokacie, podnikové praxe a spolupracuje s nezávislými poradci a konzultanty s rozsáhlou publikační, pedagogickou a vědeckou praxí a bohatými zkušenostmi.

S vybranými lektory, odborníky ve svých oblastech, také úzce spolupracuje na vytváření odborných publikací, které vždy reflektují aktuální problematiku, poptávku trhu a stávají se žádanou pomůckou nejenom v průběhu kurzů, ale především v praxi pro každodenní využití.

1. VOX a.s. jako dodavatel metodických dokumentů garantuje kvalitu a profesionalitu personálního zajištění této zakázky. Jedním z autorů metodických příruček bude doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., který patří mezi první české experty, jež se ve své práci zaměřili na uplatňování ICT ve vzdělávání.

Věříme, že 1. VOX a.s. připraví hodnotné metodické dokumenty, které v průběhu pilotáže poslouží k proškolení karlovarských lektorů a stanou se i vhodnou pomůckou pro celou komunitu lektorů v ČR.

Budeme se těšit na inspirativní spolupráci!