Archiv pro štítek: seminář

Lektoři z Karlovarského kraje se seznámili s „Teorií a praxí ICT v lektorování“

Tisková zpráva                                                                                                     Praha 13. 6. 2013

Lektoři z Karlovarského kraje se seznámili s „Teorií a praxí ICT v lektorování“

V rámci projektu „Tvorba metodik pro využití soudobých ICT trendů v dalším vzdělávání“ spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky proběhlo pilotní ověření první ze čtyř postupně vytvářených metodických příruček, které pomohou lektorům dalšího vzdělávání správně zacházet s nejnovějšími ICT zařízeními. Vybraní lektoři z Karlovarského kraje, které jsme zařadili do cílové skupiny projektu, budou v této oblasti rovněž proškoleni.

První metIMG_0031odická příručka „Teorie a praxe ICT v lektorování“, kterou zpracoval přední český odborník na uplatnění ICT (informačních a komunikačních technologií) ve vzdělávání doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., poskytne lektorům nezbytný teoretický základ pro efektivní zacházení s ICT zařízeními (jako je např. interaktivní tabule či tablety) ve výuce.

29. 5. se v Karlových Varech konal seminář, během kterého doc. Eger vycházel z první metodické příručky a seznámil cílovou skupinu lektorů z Karlovarského kraje s tématy jako je vývoj ICT a nástup e-learningu, základní formy e-learningu, teorie učení a diskuse k jejich aplikaci v e-learningu, efektivita využívání ICT ve vzdělávání nebo ICT a aktuální témata ve vzdělávání dospělých a současné trendy. Seminář doc. Eger doplnil o praktické ukázky, příklady a diskusi k tématu.

Lektoři nám dále poskytli cennou zpětnou vazbu k vytvořené metodické příručce – připomínkovali ji z hlediska srozumitelnosti, názornosti, grafického zpracování či vnášeli návrhy nových témat, která podle nich spadají do nezbytného teoretického základu pro správnou práci s ICT zařízeními. Tato zpětná vazba nám umožní celou sadu metodických příruček upravit tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám lektorů. Celá sada příruček bude totiž zpřístupněna všem lektorům, nejen cílové skupině z Karlovarského kraje.

Na seminář 29. 5. navázal seminář 12. 6., kde jsme lektorům prezentovali upravenou verzi metodické příručky. Doc. Eger lektory provedl zbývajícím teoretickými tématy (didaktické prostředky, lektor a ICT) a na přání lektorů jsme také zařadili praktický nácvik práce s programy, které jim usnadní a obohatí lektorskou činnost (prezentační software Prezi a software pro tvorbu e-learningu WBTExpress). Seminář byl opět doplněn o diskusi k tématu a výměnu praktických zkušeností.

Další příručky a z nich vycházející semináře a praktická proškolení (práce s interaktivní tabulí, interaktivním výukovým programem či tablety) se budou konat v průběhu roku 2013 a 2014. Nejbližší semináře proběhnou v říjnu a budou zaměřeny na proškolení ve správném zacházení s interaktivní tabulí.

 

Za realizační tým: Ing. Jan Vaňkát, FM Consulting s.r.o. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní email: jan.vankat@fmconsulting.cz a telefon: +420 774 455 215.
Navštivte také web projektu: http://vzdelavani.fmconsulting.cz/