Archiv pro štítek: Karlovy Vary

Lektoři z Karlovarského kraje se seznámili s „Teorií a praxí ICT v lektorování“

Tisková zpráva                                                                                                     Praha 13. 6. 2013

Lektoři z Karlovarského kraje se seznámili s „Teorií a praxí ICT v lektorování“

V rámci projektu „Tvorba metodik pro využití soudobých ICT trendů v dalším vzdělávání“ spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky proběhlo pilotní ověření první ze čtyř postupně vytvářených metodických příruček, které pomohou lektorům dalšího vzdělávání správně zacházet s nejnovějšími ICT zařízeními. Vybraní lektoři z Karlovarského kraje, které jsme zařadili do cílové skupiny projektu, budou v této oblasti rovněž proškoleni.

První metIMG_0031odická příručka „Teorie a praxe ICT v lektorování“, kterou zpracoval přední český odborník na uplatnění ICT (informačních a komunikačních technologií) ve vzdělávání doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., poskytne lektorům nezbytný teoretický základ pro efektivní zacházení s ICT zařízeními (jako je např. interaktivní tabule či tablety) ve výuce.

29. 5. se v Karlových Varech konal seminář, během kterého doc. Eger vycházel z první metodické příručky a seznámil cílovou skupinu lektorů z Karlovarského kraje s tématy jako je vývoj ICT a nástup e-learningu, základní formy e-learningu, teorie učení a diskuse k jejich aplikaci v e-learningu, efektivita využívání ICT ve vzdělávání nebo ICT a aktuální témata ve vzdělávání dospělých a současné trendy. Seminář doc. Eger doplnil o praktické ukázky, příklady a diskusi k tématu.

Lektoři nám dále poskytli cennou zpětnou vazbu k vytvořené metodické příručce – připomínkovali ji z hlediska srozumitelnosti, názornosti, grafického zpracování či vnášeli návrhy nových témat, která podle nich spadají do nezbytného teoretického základu pro správnou práci s ICT zařízeními. Tato zpětná vazba nám umožní celou sadu metodických příruček upravit tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám lektorů. Celá sada příruček bude totiž zpřístupněna všem lektorům, nejen cílové skupině z Karlovarského kraje.

Na seminář 29. 5. navázal seminář 12. 6., kde jsme lektorům prezentovali upravenou verzi metodické příručky. Doc. Eger lektory provedl zbývajícím teoretickými tématy (didaktické prostředky, lektor a ICT) a na přání lektorů jsme také zařadili praktický nácvik práce s programy, které jim usnadní a obohatí lektorskou činnost (prezentační software Prezi a software pro tvorbu e-learningu WBTExpress). Seminář byl opět doplněn o diskusi k tématu a výměnu praktických zkušeností.

Další příručky a z nich vycházející semináře a praktická proškolení (práce s interaktivní tabulí, interaktivním výukovým programem či tablety) se budou konat v průběhu roku 2013 a 2014. Nejbližší semináře proběhnou v říjnu a budou zaměřeny na proškolení ve správném zacházení s interaktivní tabulí.

 

Za realizační tým: Ing. Jan Vaňkát, FM Consulting s.r.o. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní email: jan.vankat@fmconsulting.cz a telefon: +420 774 455 215.
Navštivte také web projektu: http://vzdelavani.fmconsulting.cz/

První metodika už je téměř hotová a připravená k pilotnímu ověření!

Autor první metodiky doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc. již dokončil obsahovou část první metodiky „Teorie a praxe ICT v lektorování.“ Můžete se těšit např. na následující témata: vývoj a uplatnění ICT v dalším vzdělávání v minulosti a současnosti, kompetence lektorů a multimediální výuka, výhody a nevýhody ICT ve vzdělávání či efektivita ICT a další vzdělávání.

O relevantnosti celého projektu a užitečnosti proškolení v ICT oblasti svědčí jeden ze závěrů pana Egera, který můžete najít v první metodice: Využívání ICT se stalo již běžnou součástí vzdělávání a celoživotního učení a nebude tomu již nikdy jinak!

S dodavatelem nyní pracujeme na grafické podobě metodiky, aby byla přehledná, názorná a srozumitelná. Pak již bude připravena k pilotnímu ověření.

 

Pro pilotní ověření první metodiky/proškolení v tématu Teorie a praxe ICT v lektorování jsme již vybrali reprezentativní konferenční prostor v Karlových Varech. Pilotáž se uskuteční v konferenčních prostorách Hotelu Lafonte (Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary-Rybáře).

 

Pro spolupráci na projektu stále hledáme lektory/pedagogy, kteří by se chtěli zúčastnit pilotního ověření/připomínkování první metodiky v rámci kterého je pan Eger seznámí s Teorií a praxí ICT v lektorování. O projektu informujeme i na Školském portálu Karlovarského kraje.

 

Tisková zpráva k zahájení projektu

Tisková zpráva                                                                                                   Praha 10. 11. 2012

Zahájení projektu „Tvorba metodik pro využití soudobých ICT trendů v dalším vzdělávání“

 

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla dne 1. listopadu 2012 zahájena realizace projektu „Tvorba metodik pro využití soudobých ICT trendů v dalším vzdělávání“

Projekt reaguje na globální trend, jehož podstata spočívá v rostoucích požadavcích na odbornou kvalifikovanost lidí v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). V dnešním globalizovaném světě je odbornost zaměstnanců v oblasti ICT nezbytná. Projekt má za cíl zkvalitnit úroveň lektorů v oblasti ICT, a tím tak přispět k jejich lepší uplatnitelnosti na trhu práce. Praktickým výstupem, který by měl tento záměr pomoci naplnit, bude metodický dokument, jehož implementace do praxe povede k efektivnějšímu systému výuky v oblasti ICT.

Vedoucím projektu je společnost FM Consulting s.r.o., která se s mezinárodní působností zabývá poradenstvím, vzděláváním a managementem či vydáváním tiskovin a periodik. Společnost FM Consulting má bohaté zkušenosti s řízením projektů v oblasti sociální tematiky. Jako příklad lze uvést např. participaci na projektu PLAS, který je podporován komunitárním programem Leonardo a který má za cíl zvýšit povědomí veřejnosti Evropské unie o aspektech aktivního stárnutí a rozvoji potenciálu lidí starších než 54 let.

V rámci projektu budou v následujících měsících probíhat v Karlových Varech pilotní semináře, které se zaměří na otázku užití informačních technologií v lektorování (např. tablety, netbooky či interaktivní tabule). Semináře jsou určené pro lektory působící v oblasti dalšího vzdělávání. V rámci těchto seminářů si lektoři v praxi ověří možnosti a způsoby využívání ICT technologií.

Konání seminářů bude průběžné a to v průběhu let 2013 a 2014. Více informací o plánovaných seminářích naleznete na připravovaných stránkách či na kontaktní adrese jan.vankat@fmconsulting.cz

Těšíme se na spolupráci.

 

Kontaktní osoba

Ing. Jan Vaňkát

FM Consulting s.r.o.