Archiv pro štítek: Karlovarský kraj

První metodika je hotová!

S radostí oznamujeme, že jsme ve spolupráci s 1. VOX a.s. dokončili práce na první metodické příručce Teorie a praxe ICT v lektorování.

Na stránkách projektu jsme prozatím publikovali článek pro odbornou veřejnost o obsahu příručky a jejím pilotním ověření lektory z Karlovarského kraje. Pokud Vás zajímá, co by měl lektor vědět při používání moderních ICT zařízení, navštivte příslušnou sekci webu.

Lektoři z Karlovarského kraje se seznámili s „Teorií a praxí ICT v lektorování“

Tisková zpráva                                                                                                     Praha 13. 6. 2013

Lektoři z Karlovarského kraje se seznámili s „Teorií a praxí ICT v lektorování“

V rámci projektu „Tvorba metodik pro využití soudobých ICT trendů v dalším vzdělávání“ spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky proběhlo pilotní ověření první ze čtyř postupně vytvářených metodických příruček, které pomohou lektorům dalšího vzdělávání správně zacházet s nejnovějšími ICT zařízeními. Vybraní lektoři z Karlovarského kraje, které jsme zařadili do cílové skupiny projektu, budou v této oblasti rovněž proškoleni.

První metIMG_0031odická příručka „Teorie a praxe ICT v lektorování“, kterou zpracoval přední český odborník na uplatnění ICT (informačních a komunikačních technologií) ve vzdělávání doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., poskytne lektorům nezbytný teoretický základ pro efektivní zacházení s ICT zařízeními (jako je např. interaktivní tabule či tablety) ve výuce.

29. 5. se v Karlových Varech konal seminář, během kterého doc. Eger vycházel z první metodické příručky a seznámil cílovou skupinu lektorů z Karlovarského kraje s tématy jako je vývoj ICT a nástup e-learningu, základní formy e-learningu, teorie učení a diskuse k jejich aplikaci v e-learningu, efektivita využívání ICT ve vzdělávání nebo ICT a aktuální témata ve vzdělávání dospělých a současné trendy. Seminář doc. Eger doplnil o praktické ukázky, příklady a diskusi k tématu.

Lektoři nám dále poskytli cennou zpětnou vazbu k vytvořené metodické příručce – připomínkovali ji z hlediska srozumitelnosti, názornosti, grafického zpracování či vnášeli návrhy nových témat, která podle nich spadají do nezbytného teoretického základu pro správnou práci s ICT zařízeními. Tato zpětná vazba nám umožní celou sadu metodických příruček upravit tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám lektorů. Celá sada příruček bude totiž zpřístupněna všem lektorům, nejen cílové skupině z Karlovarského kraje.

Na seminář 29. 5. navázal seminář 12. 6., kde jsme lektorům prezentovali upravenou verzi metodické příručky. Doc. Eger lektory provedl zbývajícím teoretickými tématy (didaktické prostředky, lektor a ICT) a na přání lektorů jsme také zařadili praktický nácvik práce s programy, které jim usnadní a obohatí lektorskou činnost (prezentační software Prezi a software pro tvorbu e-learningu WBTExpress). Seminář byl opět doplněn o diskusi k tématu a výměnu praktických zkušeností.

Další příručky a z nich vycházející semináře a praktická proškolení (práce s interaktivní tabulí, interaktivním výukovým programem či tablety) se budou konat v průběhu roku 2013 a 2014. Nejbližší semináře proběhnou v říjnu a budou zaměřeny na proškolení ve správném zacházení s interaktivní tabulí.

 

Za realizační tým: Ing. Jan Vaňkát, FM Consulting s.r.o. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní email: jan.vankat@fmconsulting.cz a telefon: +420 774 455 215.
Navštivte také web projektu: http://vzdelavani.fmconsulting.cz/

Dodavatelem metodických dokumentů bude 1. VOX a.s.

                                                                                                                                           

S radostí oznamujeme, že jsme podepsali smlouvu s dodavatelem metodických dokumentů – z výběrového řízení vítězně vzešla společnost 1. VOX a.s.

1. VOX a.s., vzdělávací a poradenská společnost, působí na trhu vzdělávání již od roku 1993. VOX realizuje veřejné vzdělávací akce z nejrůznějších oborů, vzdělávací kurzy pro neziskovou sféru a manažerské vzdělávání.

VOX Nakladatelství vydává odbornou literaturu a specializované materiály pro své studijní programy v několika jazycích. 1. VOX a.s. disponuje interním lektorským týmem, především však spolupracuje s externími lektory, kteří jsou uznávanými odborníky z akademické obce, finančních institucí, ministerstev a státní správy a praxe, advokacie, podnikové praxe a spolupracuje s nezávislými poradci a konzultanty s rozsáhlou publikační, pedagogickou a vědeckou praxí a bohatými zkušenostmi.

S vybranými lektory, odborníky ve svých oblastech, také úzce spolupracuje na vytváření odborných publikací, které vždy reflektují aktuální problematiku, poptávku trhu a stávají se žádanou pomůckou nejenom v průběhu kurzů, ale především v praxi pro každodenní využití.

1. VOX a.s. jako dodavatel metodických dokumentů garantuje kvalitu a profesionalitu personálního zajištění této zakázky. Jedním z autorů metodických příruček bude doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., který patří mezi první české experty, jež se ve své práci zaměřili na uplatňování ICT ve vzdělávání.

Věříme, že 1. VOX a.s. připraví hodnotné metodické dokumenty, které v průběhu pilotáže poslouží k proškolení karlovarských lektorů a stanou se i vhodnou pomůckou pro celou komunitu lektorů v ČR.

Budeme se těšit na inspirativní spolupráci!

 

 

 

Tisková zpráva k zahájení projektu

Tisková zpráva                                                                                                   Praha 10. 11. 2012

Zahájení projektu „Tvorba metodik pro využití soudobých ICT trendů v dalším vzdělávání“

 

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla dne 1. listopadu 2012 zahájena realizace projektu „Tvorba metodik pro využití soudobých ICT trendů v dalším vzdělávání“

Projekt reaguje na globální trend, jehož podstata spočívá v rostoucích požadavcích na odbornou kvalifikovanost lidí v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). V dnešním globalizovaném světě je odbornost zaměstnanců v oblasti ICT nezbytná. Projekt má za cíl zkvalitnit úroveň lektorů v oblasti ICT, a tím tak přispět k jejich lepší uplatnitelnosti na trhu práce. Praktickým výstupem, který by měl tento záměr pomoci naplnit, bude metodický dokument, jehož implementace do praxe povede k efektivnějšímu systému výuky v oblasti ICT.

Vedoucím projektu je společnost FM Consulting s.r.o., která se s mezinárodní působností zabývá poradenstvím, vzděláváním a managementem či vydáváním tiskovin a periodik. Společnost FM Consulting má bohaté zkušenosti s řízením projektů v oblasti sociální tematiky. Jako příklad lze uvést např. participaci na projektu PLAS, který je podporován komunitárním programem Leonardo a který má za cíl zvýšit povědomí veřejnosti Evropské unie o aspektech aktivního stárnutí a rozvoji potenciálu lidí starších než 54 let.

V rámci projektu budou v následujících měsících probíhat v Karlových Varech pilotní semináře, které se zaměří na otázku užití informačních technologií v lektorování (např. tablety, netbooky či interaktivní tabule). Semináře jsou určené pro lektory působící v oblasti dalšího vzdělávání. V rámci těchto seminářů si lektoři v praxi ověří možnosti a způsoby využívání ICT technologií.

Konání seminářů bude průběžné a to v průběhu let 2013 a 2014. Více informací o plánovaných seminářích naleznete na připravovaných stránkách či na kontaktní adrese jan.vankat@fmconsulting.cz

Těšíme se na spolupráci.

 

Kontaktní osoba

Ing. Jan Vaňkát

FM Consulting s.r.o.