Proběhla pilotáž příručky „Standardy využívání interaktivní tabule v praxi“

Tisková zpráva

V Praze dne 15. 11. 2013

Proběhla pilotáž příručky „Standardy využívání interaktivní tabule v praxi“

V rámci projektu „Tvorba metodik pro využití soudobých ICT trendů v dalším vzdělávání“ spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky proběhlo pilotní ověření druhé ze čtyř postupně vytvářených metodických příruček, které pomohou lektorům dalšího vzdělávání správně zacházet s nejnovějšími ICT zařízeními.  Vybraní lektoři z Karlovarského kraje se seznámili s touto příručkou, byli proškoleni a poskytli nám své cenné připomínky.

Druhou metodickou příručku „Standardy využívání interaktivní tabule v praxi“ zpracovala PaedDr. Jana Vejvodová, CSc., která patří mezi první české experty, kteří se ve svých pracích zaměřili na uplatňování ICT ve vzdělávání a na e-learning. Je mimo jiné autorkou online kurzu „Práce s interaktivní tabulí Smart Board“, který získal 2. cenu EUNIS-SK v soutěži E-learning Hradec Králové v roce 2011. V současnosti přednáší na Katedře českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) a působí jako metodička e-learningu pro Ústav celoživotního vzdělávání ZČU.

Dne 9. 10. 2013 se v Chebu konal seminář, kde PaedDr. Vejvodová představila lektorům jednotlivé kapitoly metodické příručky.  Věnovali jsme se výběru interaktivní tabule na základě popisu jednotlivých technologii, interaktivním výukovým systémům nebo i autorskému softwaru v návaznosti na interaktivní tabule. Seminář byl veden interaktivní formou a byl zaměřen prakticky, což lektoři působící v Karlovarském kraji velmi ocenili.

Na tom samém místě se dne 30. 10. 2013 konal navazující seminář, kde jsme lektorům představili mírně upravenou verzi na základě dotazů a připomínek z předešlého semináře. Lektoři měli možnost se dále ptát. Někteří z lektorů si dokonce připravili ukázku vlastní výuky pomocí interaktivní tabule a na semináři ji předvedli ostatním lektorům. Od PaedDr. Vejvodové a ostatních lektorů pak dostali cennou zpětnou k použitým metodám, vzhledu nebo vhodnosti použitých technik.

Oba semináře byly hodnoceny velmi pozitivně a měly velký přínos pro vznikající metodickou příručku.

V současné chvíli již probíhají práce na další metodice, která bude zaměřena na interaktivní vzdělávací programy. Pilotáže této příručky budou probíhat v průběhu března.

Za realizační tým: Mgr. Martina Černíková (martina.cernikova@fmconsulting.cz, 774 455 215)