První metodika už je téměř hotová a připravená k pilotnímu ověření!

Autor první metodiky doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc. již dokončil obsahovou část první metodiky „Teorie a praxe ICT v lektorování.“ Můžete se těšit např. na následující témata: vývoj a uplatnění ICT v dalším vzdělávání v minulosti a současnosti, kompetence lektorů a multimediální výuka, výhody a nevýhody ICT ve vzdělávání či efektivita ICT a další vzdělávání.

O relevantnosti celého projektu a užitečnosti proškolení v ICT oblasti svědčí jeden ze závěrů pana Egera, který můžete najít v první metodice: Využívání ICT se stalo již běžnou součástí vzdělávání a celoživotního učení a nebude tomu již nikdy jinak!

S dodavatelem nyní pracujeme na grafické podobě metodiky, aby byla přehledná, názorná a srozumitelná. Pak již bude připravena k pilotnímu ověření.

 

Pro pilotní ověření první metodiky/proškolení v tématu Teorie a praxe ICT v lektorování jsme již vybrali reprezentativní konferenční prostor v Karlových Varech. Pilotáž se uskuteční v konferenčních prostorách Hotelu Lafonte (Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary-Rybáře).

 

Pro spolupráci na projektu stále hledáme lektory/pedagogy, kteří by se chtěli zúčastnit pilotního ověření/připomínkování první metodiky v rámci kterého je pan Eger seznámí s Teorií a praxí ICT v lektorování. O projektu informujeme i na Školském portálu Karlovarského kraje.